Monthly Archives: December 2014

Concerning a quite unholy alliance between Tartars and Greeks – new article published in ‘Concilium medii aevi’

I am happy to announce that my new article is published in Concilium medii aevi, one of the oldest online-journals for medieval and early modern topics:

Ulrike Wuttke: Rewriting the End. The eschatological alliance between the Tatars and the Greeks in the anonymous Middle Dutch Boek van Sidrac and Jan van Boendale’s Lekenspiegel.

Many thanks to all whose comments helped shaping this article and especially to the redaction of CMA!

I hope you enjoy reading and as always, I am looking forward for comments.

Nederlandse samenvatting

De Lekenspiegel is het belangrijkste werk van de Middelnederlandse dichter Jan van Boendale. Een van de hoofbronnen van deze berijmde lekenencyclopedie is de Middelnederlandse prozavertaling van het Livre de Sidrac voor die hij in het verleden herhaaldelijk naar voren geschoven werd. Met name het begin van de eindtijdprofetie in het Vierde Boek waarin onder andere een alliantie tussen heidense Tartaren en Griekse Christenen tegen de Latijnse Christenen in het Heilige Land wordt voorspeld, steunt grotendeels op de Sidrac. Dit artikel gaat eerst en vooral na op welke manier Jan van Boendale de eschatologische alliantie tussen Tartaren en Grieken uit de Sidrac-profetie in de Lekenspiegel heeft geactualiseerd en licht de historische en intellectuele achtergrond van de oorspronkelijke en de geactualiseerde voorspelling toe. De hypothese wordt naar voren geschoven dat Jan van Boendale uitstekend op de hoogte was van recente historische en intellectuele ontwikkelingen. Echter levert de vergelijking geen nieuwe bewijzen voor of tegen Jan van Boendale’s eigenschap als vertaler van de Sidrac. Het blijft een raadsel, waarom hij eerst in de Lekenspiegel orde in de chaotische kennis van de Sidrac zou hebben geschept en de gedeeltelijk verouderde informatie geactualiseerd zou hebben, om dan alsnog een getrouwe (hoewel bekorte) vertaling van de Sidrac in het voor hem atypische proza in omloop te brengen.

Modern Dutch translation of the ‘Lekenspiegel’ by Jongen and Pieters. Unfortunately Jongen and Pieters didn’t consider the prohecy about the eschatological battles in the Holy Land important enough to include it in their translation.