Monthly Archives: April 2015

Apocalyptische angstdromen van een Antwerpse stadsklerk? De eindtijd in het “Boec vander Wraken”

This is the title of a Dutch article I wrote in 2014 about the role of eschatology in the Middle Dutch Boec vander Wraken by Jan van Boendale. It was published in Madoc, a Dutch popular scientific journal for medieval studies.

Summary:

De eerste helft van de veertiende eeuw was voor Europa een periode met grote
rampen. Een van de kroniekschrijvers van die eeuw was de dichter Jan van Boendale. Het Boec vander Wraken, waarin de naderende eindtijd en het Laatste Oordeel een grote rol spelen, wordt aan Boendale toegeschreven. Hij was al op leeftijd toen hij dat werk schreef. Mogelijk ontwikkelde hij door de rampen die hij
beleefde en zijn eigen naderende levenseinde een obsessie voor de eindtijd en
het zielenheil. Dit artikel tracht echter aan te tonen dat de verwijzingen naar de
eindtijd een functie hebben die niet noodzakelijk samenhangt met persoonlijke
obsessies van de auteur.

Please follow the link if you like to access the pdf: LR Madoc2010-1_Ulrike Wuttke

The Last Judgement: Christ on a rainbow in heaven, with Mary and saints; the division of the blessed and the damned, The Hague, KB, 76 F 5, found on Europeana (Public Domain)

The Last Judgement: Christ on a rainbow in heaven, with Mary and saints; the division of the blessed and the damned, The Hague, KB, 76 F 5. Found via Europeana (the European Digital Heritage Platform) where it is published under the license Public Domain